Sárszentmihály
Zichy - Szterényi-Kastély


A Zichy grófok 1900 körül építették fel Sárszentmihályon második kastélyukat. A terveket Möller István budapesti építész készítette romantikus, angol neogót stílusban. 1930-ban a brassói báró Szterényi család vásárolta meg a kastélyt, 1941-ig Szterényi József tulajdonát képezte. A Szterényi család 1918-ban, az utolsó családok egyikeként kapott bárói rangot József személyében. Szterényi József 1905-10 között kereskedelemügyi miniszteri posztot töltött be, április 20-28. között kijelölt miniszterelnök is volt. A báró 1941-ben bekövetkezett halála után Szterényi Sándor lett a kastély tulajdonosa.

2000-ben boldog Apor Vilmos tiszteletére Dr Takács Nándor székesfehérvári megyés-püspök kápolnát szentelt a parkban. Itt található a püspök díszes ereklye-tartója, benne szövetdarabbal, amely átitatódott a mártírhalált halt püspök vérével.

Szabadon álló, emeletes, téglalap alaprajzú épület. Főhomlokzata 1+A+1+1+1+2 osztású, a középrésze trapéz alaprajzú, jobb sarkán hengeres saroktorony áll.A homlokzat baloldali része előtt terasz húzódik. A hátsó homlokzaton 2+1+2+1+1 a nyílásritmus, a baloldali rizalit a személyzeti lépcsőt, a jobboldali pedig a díszlépcsőt foglalja magában. Ez utóbbin hatalmas neogótikus ablak látható, felette gerendavázas háromszög-oromzat húzódik. A baloldali homlokzat 2, a jobboldali 3 tengelyes. Belsejében a bejárati előcsarnok falait faburkolat, a hall mennyezetét kazetta borítja. Az abból nyíló kártyaszoba hasonló kiképzésű. A hallból indul az emeletre vezető háromkarú, igen míves tölgyfa lépcső. A kastély mellett tornyos, gerendavázas falú kiskastély áll.

1951-től a Sárszentmihályi Állami Gazdaság kezelésében állt az épület. 1990 és 1995 között az ÁVÜ tulajdonát képezte, ezután magántulajdonba került. Új tulajdonosa teljesen felújítatta. Jelenleg eredeti hasznosítású. A kastélyt gondozott angolpark övezi.